gif2
WELKOM IN DE SITE STICHTING VADER EN ZOON

Wie zijn de buurtvaders Breda Noord?


Het buurtvaderteam bestaat uit vrijwilligers. Vaders van kinderen die in de wijk wonen. Wij surveilleren iedere donderdag, vrijdag, zaterdag in groepjes van twee a drie personen uitgerust met herkenbare jassen en een mobiele telefoon. We hebben als basis een garagebox dat door Wonenbreburg beschikbaar is gesteld. Voorheen zaten we in het buutrhuis ONS maar helaas was daar geen plek meer voor ons. Doel van surveillances zijn sociale controle ,signaleren , communiceren, bemiddelen en verwijzen. Maar ook ouders van jongeren activeren. De project is gestart begin 2008. In december 2009 zijn we direct genomineerd voor de Vrijwilligerspenning. We hebben destijds voor ons werk wel een mooie oorkonde van de wethouder ontvangen. We hadden daarnaast een hele goede relatie met oud burgemeester Peter van de Velde. Later hebben we via het project een stichting opgericht: Stichting Vader & zoon. Onze doelstellingen zijn het bevorderen van Veiligheid, Participatie en leefbaarheid. Op gebied van veiligheid hebben we meetbare resultaten behaald en doen ons best dit te blijven doen. We werken hierbij nauw samen met de stadsmarinier, woningbouwcorporaties en andere partners. Dit doen wij o.a. in periodieke casusoverleggen. Op gebied van participatie maken we ons ook sterk. We hebben goede ervaringen opgebouwd in de afgelopen jaren. Bij het buurtvadersproject leert men op tijd te zijn, hoe men een groep jongeren moet benaderen en op hun gedrag aan te spreken en socialer te worden. De kennis die men opbouwt kan van pas komen om bijvoorbeeld als conciërge of toezichthouder te werken. Je leert ook hoe je allerlei activiteiten moet organiseren. We hebben onlangs een twee jarig contract met ATEA Groep getekend. We hebben vijf personen via ATEA groep geactiveerd bij het buurtvadersproject, waarvan 2 personen naar een betaalde baan zijn doorgestoomd in het jaar 2014. Op gebied van leefbaarheid: schoon en veilig op straat is leefbaarheid. We gebruiken hier voor de APP Buiten beter. We melden zwerfvuil op straat, kapotte straatverlichting, losse stoeptegels, onkruid, kapotte speeltoestellen. Door onze meldingen worden deze zaken snel opgepakt.