gif2
WELKOM IN DE SITE STICHTING VADER EN ZOON

buurtinterventieteam


Buurtinterventieteam zijn vaders die zich als vrijwilligers inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid van hun wijk. Omdat deze vaders in eigen buurt actief zijn worden zij ook wel buurtvaders genoemd.


Waarom buurtinterventieteam?

Vietsen

De leefbaarheid en veiligheid zijn de laatste jaren een thema dat de nodige aandacht eiste. Een aantal groepen jongeren zorgen voor overlasten onrust in de wijk. Naar aanleiding hiervan hebben een aantal vaders aangegeven niet langs de zijlijn toe te kijken maar zich te organiseren en in te zetten voor de leefbaarheid en veiligheid van de wijk. Zo is het buurtinterventieteam Stichting Vader & Zoon ontstaan.


Hoe is de samenstelling van het buurtinterventieteam?

De huidige groep buurtinterventieteam bestaat uit 10 vaders.


Wat is de functie van het buurtinterventieteam in de wijk?

De primaire functie van het buurtinterventieteam bestaat uit: toezicht houden, preventie, signalen, informeren, contact met jongeren, betrekken en samenwerken van buurtbewoners en instelling in Geeren.


Welke doelstelling streeft het buurtinterventieteam na?

De doelen dat het buurtinterventieteam nastreven is als volgt samen te vatten: Leefbaarheid in de wijk (signaleren en doorgeven van gebreken m.b.t basisvoorzieningen in de wijk) Veiligheid in de wijk (toezicht houden in de wijk) Veiligheid in wijk (toezicht houden in de wijk) Sociale cohesie & betrokkenheid buurtbewoners (betrekken van jongeren en buurtbewoners bij verschillende activiteiten in de wijk) Samenwerking met instellingen (medewerking en assistentie verlenen aan instellingen).


Hoe is het buurtinterventieteam georganiseerd?

Het buurtinterventieteam bestaat momenteel uit 10 vaders. De vaders zullen op bepaalde dagen, tijden en plaatsen waar jongeren zich te manifesteren surveilleren. Naast het surveilleren zullen de vaders activiteiten voor jongeren organiseren.


Met wie werkt het buurtinterventieteam samen?

Het buurtinterventieteam werkt samen met welzijn - en jeugdinstellingen, politie/wijkagent, buurtorganisaties, gemeente Breda, Grote Broer project, T.O.S.project, Wijkavontuur, Buurtpreventies, wooncorporaties en moskeeën.